Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4

Esther Slobbe

Therapeut zijn betekent voor mij dienstbaar zijn aan de ander. Ik wil achter de ander gaan staan en deze laten voor gaan.

 

In 1996 ben ik begonnen aan de opleiding Kunstzinnige therapie aan de Hogeschool in Leiden. Mijn derdejaarsstage besloot ik in een orthopedagogische instelling te doen met kinderen en jongeren met een ontwikkelingsvraag. De stage in het vierde jaar bracht ik door in Antwerpen, met jongeren in een psychiatrisch ziekenhuis.

Toen ik in 1999 afstudeerde ben ik meteen als kunstzinnig therapeut aan het werk gegaan in een instelling voor kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen. Daarnaast werkte ik met kinderen in een logeerhuis en kreeg ik de mogelijkheid binnen mijn aanstelling een textielwerkplaats op te richten. Sinds 2012 werk ik vanuit mijn eigen praktijk op de vs Mareland in Leiden. (vsmareland.nl) Sinds Maart 2015 werk ik vanuit mijn eigen praktijk ook bij therapeuticum 'Helianth' in Rotterdam (www.helianth.nl)

 

Ik vind het belangrijk mijzelf steeds verder te ontwikkelen om zo de kennis op het gebied van pedagogiek, psychologie, geneeskunde en onderwijs in relatie tot de kunstzinnige therapie te volgen. Tijdens een aantal nascholingen was ik in de gelegenheid het werken met wol en vervilting in de therapie te onderzoeken. Het werd een mooie aanvulling op de gebruikte teken-, schilder- en boetseertechnieken binnen de kunstzinnige therapie. Naast het feit dat de therapie een serieuze aangelegenheid is, heeft humor een belangrijke plek in mijn werkwijze.