Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3

Tarieven en vergoedingen

Tarieven 2019

Kennismakingsgesprek (ongeveer 20 min) gratis
Individuele sessie (incl materiaal) € 65,00 / uur
Kinderen (tot 12 jaar, met regelmatige overdracht) € 60,00 / 45 min
Oudergesprek € 60,00 / 45 min

 

 

                                

 

 

Vergoedingen.

Indien u aanvullend verzekerd bent is het in veel gevallen mogelijk de kosten voor kunstzinnige therapie, geheel of gedeeltelijk, bij uw ziektekostenverzekering te declareren. Het is raadzaam vooraf te informeren of uw verzekering de kunstzinnige therapie vergoedt en wat de evt. voorwaarden zijn. De kunstzinnige therapie maakt geen aanspraak op het bedrag van het eigen risico.

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieen (NVKT) en de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ).

Mocht uw verzekeraar de therapie niet vergoeden en u bent wel aanvullend verzekerd neem dan contact met mij op. Ik kan u helpen met het aanvragen van een coulanceregeling. Ook voor andere vragen rondom de vergoeding of betalingsregeling van de therapie kunt u contact met mij opnemen.

U kunt altijd de afspraak annuleren of verzetten, mits u dat wel minimaal 24 uur van tevoren doet. Bij een niet op tijd afgezegde afspraak wordt de gereserveerde tijd toch in rekening gebracht.

Kwaliteitswaarborg
Kwaliteit van de therapie wordt gewaarborgd door het lidmaatschap van de beroepsvereniging NVKToag (Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige therapie op antroposofische grondslag) en NVAZ (Nederlandse Vereniging  van Antroposofische zorgaanbieders). Dit lidmaatschap vereist deelname aan een intervisiegroep met vakgenoten en verplichte bij- en nascholing.