Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3

Therapie

Kunstzinnige therapie is een beeldende, voornamelijk non-verbale therapie.

Door tekenen, schilderen, vilten en boetseren kan de kunstzinnige therapie versterkend en helend werken op de ontwikkeling van het kind. 

Kinderen ervaren geen drempel om kunstzinnig te werken; ze beginnen gewoon.

De beeldende taal is voor hen vaak gemakkelijker dan woorden te geven aan hetgeen hen bezighoudt. In het beeldende werk wordt vaak duidelijk wat er (on)bewust speelt bij het kind.

Bij volwassenen gaan handelingen vaak via het hoofd, bij kinderen veel meer vanuit het doen.  Door te handelen en in beweging te komen, kunnen we weer contact maken met ons gevoel. Vragen als wat wil ik en wie ben ik, kunnen dan beantwoord worden en vorm krijgen vanuit je essentie en authenticiteit en niet vanuit gedachten die in je hoofd ontstaan vanuit wat er allemaal moet en van je verwacht wordt. Er ontstaat zo weer een natuurlijk evenwicht tussen denken, voelen en handelen.

Het gaat in de beeldende therapie niet om  presteren, het doel op zich is niet een mooi kunstwerk maken. Het gaat in de therapie om het proces dat je doormaakt.

 

Het therapietraject.

De belevingswereld van het kind is het uitgangspunt. Als het kind bij mij komt werkt het vaak eerst drie keer in verschillende technieken; dit heet het vrije werk en wordt gebruikt als onderdeel van het diagnostisch materiaal. Afhankelijk van de vraag en het vrije werk van het kind, de vraag van de ouders en de vraag van de verwijzer kies ik voor een bepaald therapieplan. Hieruit komen gerichte, kunstzinnige oefeningen voort welke ondersteund door sprookjes, mythen of andere verhalen worden aangeboden aan het kind.
Een traject bestaat allereerst uit een intakegesprek met de ouders. Daarna werk ik in individuele sessies met een kind. Dit gebeurt 1 keer per week. Aan het einde van de periode volgt een evaluatiegesprek (met evt adviezen) en is er een verslag.

De hoeveelheid individuele sessies is afhankelijke van het kind en de hulpvraag en wordt in overleg met de ouders bepaald.