Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4

Voor wie

Kunstzinnige therapie wordt aan zowel kinderen en jongeren als aan volwassenen gegeven.

 

Kinderen en jongeren:

 

Kinderen en jongeren kunnen zich niet altijd verbaal uiten, of kiezen er duidelijk voor dit niet te doen. Kunstzinnige therapie geeft ze een vorm in handen waarbij ze zich wel kunnen laten zien en kan op deze manier helpen om te gaan met gevoelens als angst, verdriet en woede. De eigen creativiteit van het kind wordt aangesproken en ingezet tijdens de behandeling. Vanuit deze basis werkt een kind spelenderwijs aan zijn of haar hulpvraag.

Er kunnen verschillende redenen zijn om bij kinderen kunstzinnige therapie in te zetten.

- onzekerheid

- pesten en gepest worden

- faalangst

- kwetsbaarheid in de emotionele ontwikkeling

- verminderde concentratie/ snel afgeleid zijn

- dominant/ opvallend gedrag

- onrust

- slaapproblemen

- verwerken van trauma, verlies en/of scheiding

- ADD en ADHD

- grensoverschrijdend gedrag

- ziektebeelden als astma en epilepsie

 

Volwassenen:

Ook bij volwassenen kan kunstzinnige therapie genezend werken. 

Kunstzinnige therapie verdiept ons gevoelsleven en bevordert het evenwicht tussen denken, voelen en handelen. 

De hulpvragen waarmee volwassenen een beroep doen op kunstzinnig therapeuten zijn heel divers.

Kunstzinnige therapieën kunnen gericht zijn op:

- lichamelijke of psychische klachten/problemen,

- ondersteuning bij ontwikkelingsvragen en verwerkingsprocessen,

- pedagogische begeleiding,

- coaching/(loopbaan-)begeleiding,

- een combinatie van bovengenoemde punten,

- of 'gewoon' niet lekker in je vel zitten.


Welke hulpvraag er ook aan de basis ligt, kunstzinnige therapie helpt u op zoek te gaan naar een nieuwe balans tussen denken, voelen en handelen. Voor een goede werking van de therapie is geen kunstzinnige ervaring nodig.