Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

VS Mareland

Ik werk met mijn praktijk ook op de Vrije School Mareland. 

Hier is het mogelijk binnen de school en onder lestijd het kind kunstzinnige therapie te geven.
De aanmelding voor kunstzinnige therapie op school verloopt via de leerkracht en intern begeleider. Een traject bestaat allereerst uit een intakegesprek met de ouders. Daarna werk ik individueel of in kleine groepjes met het kind.  Dit gebeurt 1 keer per week en is onder lestijd op school. Aan het einde van de periode volgt een evaluatiegesprek waarin het gemaakte werk kan worden bekeken en meegenomen en is er een verslag.
Het voordeel van het werken in de school is dat er korte lijnen met de leerkrachten en intern begeleider zijn. Hierdoor is het gemakkelijk op de hoogte te blijven hoe het met het kind op school gaat en met elkaar te overleggen.